FORMA PRAKTYKI:

Projekt zakłada rekrutację studentów na uczelniach, którzy w ramach praktyki zdobędą umiejętności w obszarze marketingu i PR. Ich zadaniem będzie m.in. rekrutacja osób do pracy tymczasowej za granicą, badanie luk kompetencyjnych wśród studentów, a także poprzez aktywne formy aktywizacja studentów na swojej uczelni.

Projekt realizowany na uczelni, pozwoli studentom trybu dziennego, na odbycie praktyki w odpowiednich dla nich godzinach, również w czasie między zajęciami. Spotkania zespołów projektowych oraz rekrutacje będą odbywać się w wyznaczonym do tego miejscu na Uczelni lub w rezerwowanych salach dydaktycznych. Praktykanci otrzymają pełne wsparcie opiekuna praktyki i pracowników projektu. Otrzymają również niezbędne narzędzia pracy i materiały do ich rozwoju zawodowego.

KORZYŚCI Z ODBYTEJ PRAKTYKI:
• Podnoszenie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w obszarach marketingu i PR’u. Samodzielność decyzyjna w wykonywaniu części zadań
• Wykorzystanie kapitału wiedzy firmy OTTO w rozwijaniu kompetencji, zwiększając szanse na rynku pracy
• Współpraca z biznesem międzynarodowym pozwoli na budowanie sieci kontaktów sprzyjającej rozwojowi kariery, a także podniesie poziom znajomości języków obcych
• Praca nie ingerująca w czas nauki studenta – elastyczne godziny pracy na terenie uczelni
• Szkolenia dostosowane do potrzeb Praktykanta
• Przeprowadzanie badań i reagowanie na luki kompetencyjne studentów – tworzenie nowej jakości usługi i edukacji zorientowanej na zapotrzebowanie otoczenia
• Możliwość odbycia płatnego stażu, otrzymania dodatkowego wynagrodzenia oraz podpisania stałej umowy po zakończeniu praktyki
• Zaświadczenie i obszerne referencje po zakończeniu praktyki

ZADANIA:

a) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez pracowników projektu,
b) realizacja strategii marketingowej praktyki,
c) raportowanie wyników pracy Koordynatorowi zespołu,
d) organizacja szkoleń, targów oraz wydarzeń promocyjnych na uczelni,
e) badanie podstawowych luk kompetencyjnych wśród rekrutowanych osób i przeprowadzanie analiz wyników badań (wsparcie praktykantów – rekruterów),
f) prowadzenie fanpage’a projektu na danej uczelni,
g) organizacja materiałów promocyjnych na uczelni (ulotki i plakaty),
h) tworzenie ulepszeń pracy w dziale marketingu,
i) opracowywanie rozwiązań tyczących się zbadanych luk kompetencyjnych wśród studentów (praca zespołowa) – realizacja własnych ciekawych projektów,
j) współpraca merytoryczna z ekspertami z działu Marketingu, HR, IT, Prawnego,
k) nawiązywanie kontaktu z lokalnymi mediami, organizacjami i partnerami projektu.

 

DOŁĄCZ DO OTTO Work Students:

Wyślij swoje CV na adres: praktyka@ottoworkstudents.pl

Tytuł: ” <nazwa uczelni>, Marketing”

 

UWAGA!!!

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez OTTO Work Force Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce dla celów związanych z rekrutacją pracowników i poszukiwaniem pracy. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych potencjalnym pracodawcom i ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i zawartych w nich informacji.
Oświadczam, że jestem świadom, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Ponadto posiadam informacje o pełnej nazwie oraz adresie siedziby Spółki, celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych odbiorcach i kategoriach odbiorców danych i przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.”

 

 

Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych pragniemy poinformować, że administrator danych osobowych ma prawo usunąć Pani/a dane bez Pani/a uprzedniej zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych i złożenia wniosku o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, czasowe lub stałe wstrzymanie przetwarzania kwestionowanych przez Panią/a danych lub całkowite usunięcie Pani/a danych ze zbioru.
OTTO Work Force Polska jest wpisana do rejestrów podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr 2590