FORMA PRAKTYKI:

Projekt zakłada rekrutację Koordynatorów na uczelniach, którzy w ramach praktyki zdobędą m.in. umiejętności menadżerskie. Następnie Koordynatorzy mają za zadanie, przy naszej pomocy, zbudować swoje zespoły. Członkowie zespołu będą odbywać praktykę w dziale HR i marketingu. Ich zadaniem będzie m.in. rekrutacja osób do pracy tymczasowej za granicą, badanie luk kompetencyjnych wśród studentów, a także poprzez aktywne formy aktywizacja studentów na swojej uczelni.

Projekt realizowany na uczelni, pozwoli studentom trybu dziennego, na odbycie praktyki w odpowiednich dla nich godzinach, również w czasie między zajęciami. Spotkania zespołów projektowych oraz rekrutacje będą odbywać się w wyznaczonym do tego miejscu na Uczelni lub w rezerwowanych salach dydaktycznych. Praktykanci otrzymają pełne wsparcie opiekuna praktyki i pracowników projektu. Otrzymają również niezbędne narzędzia pracy i materiały do ich rozwoju zawodowego.

KORZYŚCI Z ODBYTEJ PRAKTYKI:
• Podnoszenie kwalifikacji menadżerskich i zdobycie doświadczenia zawodowego w obszarach: HR, marketingu, zarządzania. Samodzielność decyzyjna w wykonywaniu części zadań
• Wykorzystanie kapitału wiedzy firmy OTTO w rozwijaniu kompetencji, zwiększając szanse na rynku pracy
• Współpraca z biznesem międzynarodowym pozwoli na budowanie sieci kontaktów sprzyjającej rozwojowi kariery, a także podniesie poziom znajomości języków obcych
• Praca nie ingerująca w czas nauki studenta – elastyczne godziny pracy na terenie uczelni
• Szkolenia dostosowane do potrzeb Praktykanta
• Przeprowadzanie badań i reagowanie na luki kompetencyjne studentów – tworzenie nowej jakości usługi i edukacji zorientowanej na zapotrzebowanie otoczenia
• Możliwość odbycia płatnego stażu, otrzymania dodatkowego wynagrodzenia oraz podpisania stałej umowy po zakończeniu praktyki
• Narzędzie do pracy. Laptop i telefon firmowy do dyspozycji dla zespołu w trakcie trwania praktyki
• Zaświadczenie i obszerne referencje po zakończeniu praktyki

ZADANIA:

a) uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez pracowników projektu,
b) rekrutacja członków zespołu (Rekruterów i Specjalisty ds. marketingu),
c) realizacja strategii marketingowej praktyki,
d) zarządzanie zespołem projektowym (zarządzanie czasem pracy, przydzielanie zadań, motywowanie, raportowanie, organizowanie spotkań),
e) raportowanie wyników pracy zespołu opiekunowi praktyki,
f) organizacja szkoleń, targów oraz wydarzeń promocyjnych na uczelni (wsparcie praktykanta – Specjalisty ds. marketingu)
g) badanie podstawowych luk kompetencyjnych wśród rekrutowanych osób i przeprowadzanie analiz wyników badań (wsparcie praktykantów – Rekruterów)ektu na danej uczelni (wsparcie praktykanta – Specjalisty ds. marketingu),
i) organizacja materiałów promocyjnych na uczelni [ulotki i plakaty (wsparcie praktykanta – Specjalisty ds. marketingu)],
j) zarządzanie budżetem zespołu w drugim etapie praktyki,
k) tworzenie ulepszeń pracy zespołu,
l) opracowywanie rozwiązań tyczących się zbadanych luk kompetencyjnych wśród studentów (praca zespołowa) – realizacja własnych ciekawych pomysłów,
m) współpraca merytoryczna z ekspertami z działu Marketingu, HR, IT, Prawnego,
n) nawiązywanie współpracy z organizacjami i partnerami projektu

DOŁĄCZ DO OTTO WORK STUDENTS:

Wyślij swoje CV na adres:  praktyka@ottoworkstudents.pl

Tytuł:  ” <nazwa uczelni>, <nazwa stanowiska>”

 

UWAGA!!!

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez OTTO Work Force Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Bielanach Wrocławskich, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce dla celów związanych z rekrutacją pracowników i poszukiwaniem pracy. Wyrażam również zgodę na przekazanie moich danych potencjalnym pracodawcom i ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i zawartych w nich informacji.
Oświadczam, że jestem świadom, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Ponadto posiadam informacje o pełnej nazwie oraz adresie siedziby Spółki, celu zbierania danych, znanych oraz przewidywanych odbiorcach i kategoriach odbiorców danych i przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.”

 

 

Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych pragniemy poinformować, że administrator danych osobowych ma prawo usunąć Pani/a dane bez Pani/a uprzedniej zgody. Ponadto ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych i złożenia wniosku o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie, czasowe lub stałe wstrzymanie przetwarzania kwestionowanych przez Panią/a danych lub całkowite usunięcie Pani/a danych ze zbioru.
OTTO Work Force Polska jest wpisana do rejestrów podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia nr 2590

 

Aplikuj na tę ofertę!

Znajomość języka angielskiego:

Data urodzenia:
Dostępność do pracy od:

Akceptuję regulamin