Fundacja OTTO Work Students powstała jako odpowiedź na problem rosnącego bezrobocia wśród osób młodych. Ta grupa stanowi największy odsetek osób bezrobotnych w Europie.

Wierzymy, że wsparcie, wczesne podjęcie działań oraz pomoc w rozwoju odpowiednich kompetencji i możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego skutecznie zmniejszy poziom bezrobocia wśród młodzieży. Tworzymy projekty ogólnopolskie pomagające uczniom oraz studentom w zdobyciu doświadczenia zawodowego, ­

Zależy Nam na zbudowaniu kontaktu z aktywnymi studentami oraz pomoc im w rozwoju i rozpoczęciu kariery zawodowej.