OTTO Work Students to odpowiedź na wymagania dzisiejszych studentów, dotyczące jakości odbywanych przez nich praktyk. Dziś nie wystarczy jedynie przekazać praktykantom zadania. Należy jeszcze dać im możliwość realizacji własnych przedsięwzięć, które kształtują wiele kompetencji, cenionych oraz poszukiwanych na rynku pracy. Projekt praktyk OTTO Work Students jest współtworzony wraz ze studentami, stając się również ich sukcesem zawodowym.

Zadaniowy czas pracy  to najlepsze rozwiązanie dla nowego pokolenia aktywnych studentów, chcących łączyć rozwój doświadczenia zawodowego ze wzrostem wiedzy.

Studenci w ramach praktyk mogą zdobyć kompetencje, które znacząco wpłyną na ich atrakcyjność na rynku pracy. Ta forma pozwoli im na aktywny rozwój, a następnie na prawidłowe obranie ścieżki kariery. Transfer wiedzy z biznesu zbuduje przewagę konkurencyjną studentów na międzynarodowym rynku pracy.

Celem projektu praktyk jest aktywizacja i rozwój młodych ludzi na europejskim rynku pracy, poprzez aktywne działanie w ramach współpracy biznesowej z partnerami projektu z krajów Europy zachodniej. Forma praktyki oraz rozwój studentów poprzez odpowiedzialne, aktywne działanie w złożonych strukturach biznesowych to nowy model rozwoju kompetencji oraz dopasowania umiejętności do wymogów pracodawców. Celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uczącą się młodzieżą, a międzynarodowym rynkiem pracy.

Szczegółowe opisy zadań Praktykantów, znajdują się na podstronie PRAKTYKA.